Ogólne warunki rezerwacji

Apartamenty nad Parsętą

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji pokoi hotelowych i pozostałych usług w Andrzejczuk Sp. z o.o. ( Apartamenty Nad Parsętą, ul. Szpitalna 7, 78-100 Kołobrzeg)

I. SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI
Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:
a) Telefoniczne – przy czym zamówiony pobyt musi być potwierdzony korespondencją elektroniczną precyzującą warunki pobytu.
b) W formie elektronicznej e-mail.

1. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Apartamenty Nad Parsętą prześle na wskazany przez Państwa adres dokument e-mail będący potwierdzeniem rezerwacji.
2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
3. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto Apartamenty Nad Parsętą w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego.
4. Zadatek winien być wpłacony w wyznaczonym terminie podanym w e-mailu potwierdzającym rezerwację.
Dane do wpłat: Andrzejczuk Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 78-100 Kołobrzeg, SANTANDER BANK POLSKA S.A. numer konta: 46 1910 1048 2793 9579 7806 0001. Pozostała kwota płatna w Apartamenty Nad Parsętą przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
5. Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z cenami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji.

II. ANULOWANIE REZERWACJI
1. Warunki anulowania rezerwacji:
a) Poniżej 3dni – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
b) Do 14 dni -50% zwrotu wpłaconej kwoty
c) Do 30 dni od daty planowanego przyjazdu -100% zwrotu wpłaconej kwoty
2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
3. Opłata za rezygnację będzie potrącona z kwoty wpłaconego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.
4. Anulowania rezerwacji prosimy dokonywać pisemnie na adres: recepcja@nadparseta.pl

ul. Szpitalna 7,
78-100 Kołobrzeg
tel. +48 94 35 234 50

e-mail: recepcja@nadparseta.pl

Kariera w Hotelu
Nad Parsętą